1. Presentació

L’Agrupació del PSC de Vilafranca del Penedès presenta aquestes bases de participació a la segona edició del concurs d’idees “IDEA VILAFRANCA”.

Els ajuntaments són les administracions més properes al ciutadà i les que aborden des de la proximitat les seves necessitats bàsiques. Els reptes globals es manifesten a través de les ciutats i és en elles on trobem la concreció de la força col·lectiva per a fer-hi front. Amb aquest concurs d’idees es pretén copsar i fer palesos quins són els reptes globals que tots compartim i proposar solucions municipals. La filosofia del concurs és “fer front als reptes globals des de les ciutats”.

Són reptes globals el desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic, les desigualtats, l’economia verda, la cooperació, la tecnologia revolucionària, etc.

Es busquen actuacions innovadores que es puguin dur a la pràctica des dels ajuntaments i que estiguin basades en els objectius de l’Agenda 2030.

Energies Sostenibles

Relacions Socials

Medi Ambient

Noves Tecnologies

Urbanisme i Espai Públic

Habitatge

Residus

Economia

Comerç

Cultura

2. Objectiu

El concurs pretén impulsar dinàmiques per atraure talent jove a Vilafranca del Penedès vinculat a la innovació. També es busca generar debat al territori sobre la importància de la innovació aplicada a les polítiques municipals i a altres camps d’incidència a la ciutat.

El concurs IdeaVilafranca generarà idees que es compartiran amb totes les ciutats del món gràcies a les eines digitals i que seran molt útils per fer front als reptes globals que tenim com a societat.

3. Requisits i participació

 • Els participants han de tenir entre 16 i 35 anys d’edat. Més en concret, els nascuts entre 1986 i 2006. És a dir, com a mínim els que compleixen 16 anys i com a màxim els que compleixen 36 anys en aquest 2022.
 • El termini de presentació de les propostes és el 30 de setembre de 2022 a les 23:59 hores.
 • A la proposta s’ha d’indicar:
   • Nom i cognoms
   • Número de DNI o NIE
   • Adreça del domicili
   • Correu electrònic, a efectes de comunicacions
   • Consentiment inequívoc del participant al tractament de les seves dades personals, tal com s’estableix en aquestes bases. A aquest efecte, pots copiar i enganxar el fragment següent al teu escrit:

    Nom i cognoms, mitjançant el present accepto expressament el tractament de les meves dades personals en els termes que s’estableixen en les bases reguladores d’aquest concurs.”

 • Els i les participants hauran d’enviar les seves propostes a la següent adreça de correu electrònic: ideavilafranca@gmail.com

4. Contingut

 • Presentar una idea original que no hagi estat duta a terme amb anterioritat pel participant i que no vulneri drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers. 
 • La proposta es presentarà en format word o pdf, amb una extensió no superior a 5 pàgines a una cara (font de lletra Times New Roman, interlineat de 1,5).
 • Opcionalment, es podrà presentar una breu exposició de la idea en un vídeo de màxim 45 segons. Aquest fitxer s’haurà d’enviar per correu electrònic i en cas necessari, comprimit.
 • Al prendre part del concurs els participants i guanyadors autoritzen a fer servir els seus noms i gravacions de vídeo amb finalitats relacionades amb la promoció del concurs i renuncien a tota reclamació de regalies, drets o derivats del seu ús.
 • Al prendre part del concurs es permet el tractament de dades de caràcter personal, d’acord a la llei vigent.
 • Al inscriure’s al concurs, els candidats accedeixen a publicar al web i xarxes socials del PSC Vilafranca una descripció del projecte i el vídeo amb l’objectiu que tingui un accés universal a través d’internet.
 • Els participants autoritzen a publicar la seva candidatura en un document o revista que es difondrà a ajuntaments i a xarxes socials.
 • La idea guanyadora del concurs i les altres idees participants podran ser desenvolupades pels ajuntaments interessats en el termini de 5 anys.
 • L’organitzador es reserva el dret de modificar, alterar o interrompre les bases del concurs si es creu necessari. Si es dona el cas, els canvis serien publicats degudament al lloc web.
 • L’organització del concurs es reserva el dret de declarar el premi desert.

5. Criteris d'avaluació

Totes les propostes presentades seran avaluades pel jurat i es seleccionaran les millors aportacions d’acord amb els següents criteris:

  • Grau d’innovació. Diferenciació i originalitat de la proposta presentada, així com l’aportació d’un gran canvi a la ciutat.
  • Generació de sinergies, que s’entén com la capacitat per impactar diverses àrees: societat, comerç, cultura, etc.
  • Aplicabilitat de la idea a Vilafranca, amb una proposta adequada a les característiques de la ciutat i el seu entorn.
  • Viabilitat. Es valorarà que l’execució de la proposta sigui raonable en termes de recursos recursos necessaris i temps per dur-la a terme. 
  • Escalabilitat. Es tindrà en compte la possibilitat d’expandir el projecte a altres ciutats i crear un teixit municipal que l’apliqui.

6. Jurat

Totes les propostes presentades seran avaluades pel jurat i es seleccionaran les millors aportacions d’acord amb els criteris esmentats.

7. Fases del concurs

Mentre prepares la teva proposta, podràs dirigir-te en qualsevol moment al mail del concurs per fer qualsevol consulta o resoldre dubtes.
Posteriorment, durant la fase d’avaluació de propostes, rebràs un mail responent a la teva proposta, tant si és seleccionada com si no.

Presentació de propostes

Del 3 de maig al 30 de setembre

Avaluació de propostes

De l’1 al 20 d’octubre

Cerimònia d’entrega de premis

27 d’octubre

8. Premis

Tots els participants seran convidats a la cerimònia d’entrega de premis que tindrà lloc al mes d’octubre i se’ls farà entrega d’un diploma de reconeixement. A més:

 • La idea guanyadora serà premiada amb una beca de 1.500€.
 • La segona millor idea serà premiada amb una beca de 750€.
 • Per a la resta de finalistes, hi haurà opció a altres premis no monetaris. A la primera edició de 2021, es van repartir lots enogastronòmics de productes de proximitat i trofeus fabricats amb materials reciclats.

9. Drets i deures

Els participants, pel fet de presentar les propostes, declaren conèixer i acceptar íntegrament les presents bases. Tots els participants renuncien de forma expressa a dur a terme impugnació alguna de les decisions del Jurat.

Qualsevol participant podrà restar exclòs del concurs per la vulneració de qualsevol de les normes recollides en aquestes bases.

En el cas que els participants siguin menors d’edat, s’assumeix que tenen el consentiment dels pares o tutors per participar al concurs.

Els inscrits al concurs respondran de la veracitat de les dades facilitades. L’organització del present concurs d’idees es reserva el dret a excloure del concurs a tots aquells inscrits que no acompleixin els requisits establerts en les presents bases o facilitin dades falses.

Els participants garanteixen l’autoria de la proposta que presenten. Així, el participant serà l’únic responsable legal front qualsevol controvèrsia que pugui sorgir per l’incompliment de la llei respecte als drets de propietat intel·lectual i /o industrial.

10. Privacitat i confidencialitat

L’organització del concurs i especialment els membres del Jurat garanteixen la confidencialitat de tots els projectes presentats.

L’organitzador (Agrupació del PSC de Vilafranca del Penedès) gestionarà tota la documentació presentada pels participants. En el desenvolupament del concurs, els membres del Jurat tindran accés a les dades de caràcter personal i als detalls de les idees o propostes presentades. Per qualsevol qüestió referent al concurs els participants poden adreçar-se a ideavilafranca@gmail.com

L’organització es reserva, per a la publicitat de l’esdeveniment, el dret a difondre els noms dels participants i les línies generals del les idees o propostes presentades, sense entrar en detalls específics. Els participants autoritzen i accepten expressament el tractament de les seves dades necessari per a les finalitats concretes dels paràgrafs precedents d’aquest apartat. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades són tractades pel PSC – Agrupació Vilafranca del Penedès. El responsable del fitxes és el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). La finalitat del tractament és el concurs d’idees “Idea Vilafranca”. La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat al moment d’enviar el correu electrònic per participar en el concurs d’idees “Idea Vilafranca”. i que podràs revocar en qualsevol moment a través dels mitjans facilitats en cada comunicat que rebis. Tret d’obligació legal, les teves dades no es cediran a terceres persones. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com d’altres drets reconeguts a la normativa al correu dpd@psc.cat indicant el “Idea Vilafranca” 2021. Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets, pots consultar la nostra política completa de protecció de dades aquí:

http://www.socialistes.cat/ca/pagina/politica-de-privacitat.

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 32/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar del vostres correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

11. Propietat intel·lectual

L’organització del concurs i els membres del jurat reconeixen el dret a la propietat intel·lectual dels participants sobre la idea que aporten al concurs. En conseqüència, els esmentats es comprometen a no disposar, desenvolupar o comercialitzar les propostes sense consentiment del propietari. 

 

Les idees d'avui són els grans canvis de demà!

© 2021, Tots els drets reservats

WhatsApp Image 2021-04-30 at 12.17.56